Մանկական խաղալիքը քաշում են գետնից 60 աստիճանի անկյան տակ:
Հաշվիր քարշի ուժի հորիզոնական պրոյեկցիան, եթե մեքենան քաշում են48 \(Ն\) ուժով:
 
Եթե արմատատակ արտահայտություն չկա, ապա արմատի տակ գրիր \(1\)
 
Պատասխան՝ ii\(Ն\)