Տրված է \(PRS\) եռանկյունը, \(AB\)-ն նրա միջին գիծն է, RS=c և AB=d
 
RB վեկտորը արտահայտիր c և d վեկտորների միջոցով:
 
qf.png
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: