Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Վեկտորների արտահայտումը եռանկյան մեջ 1Մ.
2. Հավասար վեկտորներ 2Մ.
3. Վեկտորի պրոյեկցիան 3Մ.
4. Քարշի ուժը 3Մ.
5. Եռանկյան միջնագծերը 4Մ.