Զբոսաշրջիկը դուրս եկավ \(A\) կետից և անցավ 12 կմ դեպի հարավ: Հետո նա անցավ 13 կմ դեպի արևմուտք: Վերադարձի ճանապարհին զբոսաշրջիկը շեղվեց նախատեսված երթուղուց, և 12 կմ դեպի հյուսիս գնալու փոխարեն հայտնվեց \(A\) կետից 7 կմ դեպի արևմուտք գտնվող \(E\) կետում:
 
Ի՞նչ քառանկյուն է իրենից ներկայացնում տուրիստի անցած ճանապարհը՝ :
 
Ըստ երթուղու՝ որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել տուրիստը՝  կմ
 
Որոշիր AE վեկտորի երկարությունը՝  կմ: