Արամը \(1\) ժամում անցավ գետը, որի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ էր:
 
Արամը լողում էր 4.5 կմ/ժ արագությամբ՝ ափին ուղղահայաց:
 
Հաշվիր գետի լայնությունը:
  
Կարող ես օգտագործել հաշվիչ: Մեծությունը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
  
Պատասխան՝  կմ: