Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վեկտորի պրոյեկցիան առանցքի վրա Վեկտորի պրոյեկցիան առանցքի վրա

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վեկտորների արտահայտումը եռանկյան մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Վեկտորների արտահայտումը եռանկյան մեջ
2. Վեկտորների արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Վեկտորների արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ
3. Հավասար վեկտորներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասար վեկտորները
4. Վեկտորի արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վեկտորի արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ
5. Վեկտորի պրոյեկցիան 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վեկտորի պրոյեկցիան
6. Պրոյեկցիայի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել վեկտորի պրոյեկցիայի երկարությունը
7. Քարշի ուժը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քարշի ուժի պրոյեկցիան
8. Վեկտորի ներկայացումը եռանկյան մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վեկտորի ներկայացումը եռանկյան մեջ
9. Եռանկյան միջնագծերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Վեկտորի բազմապատկումը թվով
10. Վեկտորներ սեղանի մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է վեկտորներն արտահայտել տրվածներով
11. Գետի լայնությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել գետի լայնությունը
12. Տեքստային խնդիր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել վեկտորների գումարի երկարությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վեկտորների կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներ լուծելիս վեկտորների կիրառության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշծատանք «Վեկտորների կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս» թեմայից 00:30:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներ լուծելիս վեկտորների կիրառության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վեկտորների կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս» թեմայից 00:45:00 միջին 29Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներ լուծելիս վեկտորների կիրառության վերաբերյալ