Զսպանակը 0.06 մ-ով ձգելու համար կիրառեցին 516 Ն ուժ:
 
Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ կիրառել նույն զսպանակի նկատմամբ՝ այն 0.08 մ-ով սեղմելու համար:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ զսպանակին պետք է կիրառվի  Ն ուժ: