Գտի՛ր 35 սմ կողմով պղնձե խորանարդի կշիռը: Անհրաժեշտության դեպքում ծավալը հաշվելիս թիվը կլորացնել:
 
Ընդունել g10Նկգ
 
Պատասխան՝ պղնձե խորանարդի կշիռը  Ն է: