Հաշվի՛ր 30 սմ կողմով պողպատե խորանարդի կշիռը: Անհրաժեշտության դեպքում ծավալը հաշվելիս թիվը կլորացնել:
 
Ընդունել g10Նկգ
 
Պատասխան՝ պողպատե խորանարդի կշիռը  Ն է: