4 դմ3 տարողությամբ անոթը ամբողջությամբ լցված է ջրով:
 
Որոշի՛ր ջրի կշիռը:
 
Պատասխան՝ մարմնի կշիռը  \(Ն\) է: