Զսպանակից 15 \(×\) 14 \(×\) 6 սմ չափերով արծաթե չորսուն է կախված: Չորսուի խտությունը 10500 կգմ3, g10Նկգ:
 
Հաշվի՛ր զսպանակում առաջացած առաձգկանության ուժը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  Ն: