Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերացում կշռի մասին

Բարդություն հեշտ

1
2. Մարմնի կշռի որոշում

Բարդություն հեշտ

1
3. Զսպանակի կոշտության որոշում

Բարդություն միջին

3
4. Տրված է կշիռը, գտնել զանգվածը

Բարդություն հեշտ

1
5. Զսպանակի երկարացում տարբեր ուժերի ազդեցությամբ

Բարդություն բարդ

7
6. Բիլիարդի գնդիկների ընդհանուր զանգվածը

Բարդություն միջին

4
7. Զսպանակը ձգող ուժի հաշվարկ

Բարդություն միջին

4
8. Ջրի կշիռի որոշումը

Բարդություն միջին

3
9. Խորանարդի կշիռը

Բարդություն բարդ

5
10. Ամրության համեմատությունը կշռի հետ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ