Նշված պնդումների համար նշի՛ր, թե ո՞րն է ճիշտը:
 
Կարելի է կատարել մի քանի նշում.
 
 
Մարմնի կշիռը