Որոշի՛ր 10 կգ զանգված ունեցող մարմնի կշիռը,  
 
g10ՆԿգ:
 
Պատասխան՝ մարմնի կշիռը հավասար է  \(Ն\):