Որոշի՛ր մարդու զանգվածը, եթե նրա կշիռը 720 \(Ն\) է:
 
Ընդունել g10Նկգ:
 
Պատասխան՝ մարդու զանգվածը  կգ է: