Պատի կեռը կարող է դիմանալ 354 Ն ծանրաբեռնվածության:
 
Կարո՞ղ է արդյոք պատի վրայի կեռը պահել նրա վրա կախված հեծանիվը, եթե նրա զանգվածը 42.7 կգ է:
 
 
Դատարկ դաշտերը լրացրու՛ պակաս բառերով (յուրաքանչյուր դաշտի մեջ՝ մեկ բառ):
 
Կշիռն այն ուժն է, որով  ճնշում է հենարանի կամ  կախոցը: