Հաշվի՛ր բիլիարդի 8 գնդիկների ընդհանուր կշիռը, եթե յուրաքանչյուրի զանգվածը հավասար է 282 գ:
 
Ընդունել, որ g10Նկգ:
 
Պատասխան՝ բիլիարդի 8 գնդիկների ընդհանուր կշիռը հավասար է  \(Ն\):