Սայլակների արագությունները փոխազդեցությունից առաջ հավասար են զրոյի (նկ.1):
 
Երբ թիթեղը կապող թելն այրեցին, դրանք շարժվեցին տարբեր արագություններով (նկ.2):   
 
0-20.png
 
Փոխազդեցությունից հետո մի սայլակի արագությունը դարձավ 6 մ/վ, մյուս սայլակինը՝ 11 մ/վ:
 
Գտի՛ր  թե նշված արժեքներից որն է համապատասխանում \(A\) սայլակին, որը՝ \(B\) սայլակին: 
 
Պատասխան՝
 
\(A\) սայլակի արագությունը հավասար է  մ/վ
 
\(B\) սայլակի արագությունը հավասար է  մ/վ: