Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Զանգված: չափման միավորներ

Բարդություն միջին

14

Նյութեր ուսուցչի համար