Երկու սայլակների փոխազդեցության ժամանակ դրանց արագությունները փոխվեցին 27 սմ/վ-ով և 53 սմ/վ-ով:
 
Մեծ սայլակի զանգվածը \(0,6\) կգ է:
 
Ինչի՞ է հավասար փոքր սայլակի զանգվածը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հազարերորդականների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ փոքր սայլակի զանգվածը  կգ է: