Դատարկ հրանոթի զանգվածը 275 կգ է, իսկ արկի զանգվածը՝ 55 կգ:
 
Արկի արագությունը փողից դուրս գալու պահին հավասար է 905 մ/վ:
 
Հաշվի՛ր այն արագությունը, որով զենքը սկսում է շարժվել կրակելուց հետո:
 
Պատասխան՝ հրանոթի հետհարվածից ստացած արագությունը  մ/վ է: