\(C\) և \( D\) անշարժ գնդերը դրեցին փոխազդեցության մեջ:      
 
Բախումից հետո գնդերը շարժվեցին տարբեր ուղղություններով և տարբեր արագություններով:
 
0-13.png
                                  \(C\)                                 \(D\)
 
Փոխազդեցությունից հետո \(C\) գնդի արագությունը հավասար է 12 մ/վ, իսկ \(D\) գնդի արագությունը՝ 4 մ/վ է:
 
Պարզի՛ր գնդերից ո՞րն է ավելի իներտ և քանի՞ անգամ:
 
Պատասխան՝  գնդիկն իներտ է  անգամ: