44 կգ զանգվածով տղան ափ ցատկեց 28 կգ զանգված ունեցող անշարժ փչովի նավակից:
 
Նավակը ստացավ \(1,5\) մ/վ արագություն:
 
Ի՞նչ արագությամբ ցատկեց տղան:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ տղան ցատկեց  մ/վ արագությամբ: