Կիլոգրամով տրված զանգվածներն արտահայտի՛ր զանգվածի նշված միավորներով.

35 կգ \(=\)  ց

66 կգ \(=\)  տ

608 կգ \(=\)  գ

306 կգ \(=\) մգ