Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
Մեկ տուփ թղթի զանգվածը 11 կգ է: Տուփում կա 570 թերթ: Հաշվի՛ր մեկ թերթի զանգվածը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականների ճշտությամբ, ստորակետից հետո երկու նիշ:
 
Պատասխան՝ թղթի մեկ թերթի զանգվածը հավասար է  կգ: