Գրամներով տրված զանգվածն արտահայտի՛ր զանգվածի նշված միավորներով.

269 գ \(=\)  կգ

9447 գ \(=\)  ց

61 գ \(=\)  մգ