Գտի՛ր նախադասության ճիշտ շարունակությունը, կատարելով ընտրություն նշված տարբերակներից.
 
Երկու անշարժ փայտե գնդիկներ դրեցին բախման մեջ և նրանք գլորվեցին հակառակ ուղղություններով:
 
Դրանց զանգվածների մասին ե՞րբ է կարելի ասել, որ տարբեր են:
 
Պատասխան՝ զանգվածների մասին կարելի է ասել, որ  տարբեր են, եթե