Մարդը նավակ է նստում կամրջակից: Նա մի ոտքը դնում է նավակի մեջ, մյուսով հրվում է կամրջակից:
 
Ո՞ր դեպքում է հարմար նստել նավակը, երբ այն դատարկ է, թե՞ բեռնված:  
 
Պատասխան՝ նավակի մեջ հարմար է նստել, եթե այն :