Մարմինն ինչ որ ուժի ազդեցությամբ հավասարաչափ սահում է հորիզոնական մակերևույթով:  Նրան ամրացված ուժաչափը ցույց է տալիս 39 Ն:
 
Որոշի՛ր մարմնի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
 
скачанные файлы (2).jpg
 
Պատասխան՝  Ն: