Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շփման ուժի ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Շփման ուժի մեծության որոշում

Բարդություն հեշտ

2
3. Դադարի շփման ուժի որոշում

Բարդություն միջին

4
4. Բացատրել, թե ինչու՞ է այդպես լինում

Բարդություն հեշտ

1
5. Որոշել սահքի շփման ուժը

Բարդություն միջին

4
6. Որոշել շփման ուժը

Բարդություն միջին

4
7. Որոշել սահքի շփման գործակիցը

Բարդություն բարդ

6
8. Որոշել տեղից շարժելու համար անհրաժեշտ նվազագույն ուժը

Բարդություն բարդ

6
9. Որոշել չորսուի զանգվածը շփման ուժի միջոցով

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար