Գիրքը թելով ձգում են, սակայն այն գտնվում է դադարի վիճակում սեղանի վրա:
 
Նշի՛ր շփման ուժի ուղղությունը.
 
Կարելի է նշել մեկից ավելի պատասխան:
 
Այդ դեպքում շփման ուժն ուղղված է.