Հորիզոնական ուղղությամբ պահարանի վրա ազդում են 16 Ն ուժով, սակայն այն տեղից չի շարժվում:
 
Որքա՞ն է այդ դեպքում պահարանի և հատակի միջև շփման ուժը:
 
Պատասխան՝  Ն: