Հորիզոնական հարթության վրա գտնվող 11 կգ զանգվածով մարմնի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է 14 Ն ուժ:
 
Հաշվի՛ր շփման ուժը, եթե դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը չորսուի կշռի \(0,2\) մասն է:
 
Պատասխանը հիմնավորի՛ր.
 
Քանի որ , ապա շփման ուժը  հավասար է  Ն:
 
 скачанные файлы (1)-w239.png