0.7 կգ զանգվածով չորսուն ուժաչափով հավասարաչափ քաշում են սեղանի հորիզոնական մակերևույթով:
 
Ուժաչափի ցուցմունքը 0.9 Ն է:
 
Որոշի՛ր սահքի շփման գործակիցը:
 
Ընդունի՛ր g10Նկգ:
 
Պատասխանը կլորացրո՛ւ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ սահքի շփման գործակիցն է