Չորսուն զսպանակով հավասարաչափ քաշում են հորիզոնական սեղանի վրայով: Զսպանակն ունի հորիզոնական դիրք և նրա կոշտությունը \(k =\) 145 Ն/մ է, իսկ երկարացումը ՝ \(x =\) 0.08 մ:
 
Որոշի՛ր չորսուի զանգվածը, եթե սեղանի և չորսուի միջև դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը չորսուի կշռի 0.4 մասն է:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Ընդունի՛ր g10Նկգ:
 
Պատասխան՝ չորսուի զանգվածը  կգ է: