Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Շփման ուժի ուղղությունը 1Մ.
2. Շփման ուժի մեծության որոշում 2Մ.
3. Դադարի շփման ուժի որոշում 4Մ.
4. Որոշել սահքի շփման ուժը 4Մ.