Նշի՛ր այն արտահայտությունները, որոնցում ջերմային երևույթներ են նկարագրվում.