Ստորև թվարկվածներից որո՞ նք են նշանակում.
 
1. նյութ
 
  
2. սարքեր են: