Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

Բարդություն միջին

2
2. Նյութ և մարմին

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական երևույթներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Եզրույթների սահմանումներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Ֆիզիկական երևույթների տեսակները

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆիզիկական որոշ եզրույթներ

Բարդություն միջին

3
7. Ֆիզիկական երևույթներ

Բարդություն միջին

3
8. Ֆիզիկական երևույթների ո՞ր տեսակին են պատկանում նշվածները

Բարդություն միջին

3
9. Ֆիզիկական երևույթների դիտարկում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ