Ընտրի՛ր, թե բնության ո՞ր երևույթների թվին է պատկանում «տերևների խշխշոցը»: