Ֆիզիկայի տեսանկյունից ի՞նչ է իրենից ներկայացնում լուսաբացը: