Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը.
  
1. Ի ՞նչ է նյութը:
 
2. Ինչպե՞ս ենք մենք ստանում գիտելիքներ բնության երևույթների մասին:
 
F1.png