Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Եզրույթների սահմանումներ 2Մ.
2. Ֆիզիկական երևույթներ 3Մ.
3. Նյութ և մարմին 1Մ.
4. Ֆիզիկական երևույթների տեսակները 1Մ.
5. Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան 2Մ.