Շարունակի՛ր նախադասությունը՝ ընտրելով ճիշտ պատասխաններ նշված տարբերակներից.
 
\(1\). Տուրիստների տաքանալը խարույկի կրակի շուրջ  երևույթ է:
 
 
Իր հերթին խարույկի մոտ տաքանալն ուղեկցվում է՝
 
 
այսինքն, պրոցեսն ուղեկցվում է հետևյալ երևույթներով՝
 
 
 
 
\(2\). Նկարագրված բնական երևույթի համար ընտրի՛ր  ճիշտ պատասխանը.
 
 Ցորենի հատիկը ծլարձակում է.