Ուժաչափը, որից \(V\) =200 սմ³ ծավալով բեռ է կախված, ցույց է տալիս \(F\) =9 Ն ուժ:
Որոշի՛ր, թե ինչքա՞ն կդառնա ուժաչափի ցուցմունքը, եթե բեռն ամբողջությամբ ընկղմեն կերոսինի մեջ, ρկեր=800կգմ3
 
\(g=9,8\) Ն/կգ
  
Պատասխան՝   Ն:
 
скачанные файлы (29).jpg