Գտի՛ր, թե  որքա՞ն է V=120 մ³ ծավալովօդապարիկի  վրա օդի կողմից ազդող  Fվեր վերամբարձ ուժը, եթե օդապարիկի զանգվածը \(m\) = 54 կգ է: 
 
Ընդունել ρօդ \(= \)1.29 կգ/մ³,g=9,8Նկգ
 
Պատասխան՝ Fվեր =   Ն:
 
img_f5bc5c3c83e092a2c05b05707f1a5e97.jpg