m1 \(=\) 5 գ և  m2 \(=\)20 գ զանգվածներով պլաստիլինե գնդիկները շարժվում են իրար ընդառաջ՝ համապատասխանաբար v1 \(=\)0.7 մ/վ և v2 \(=\)0.2 մ/վ արագություններով: Բախվելուց հետո նրանք կպչում են իրար:
 
Հաշվի՛ր գնդիկների շարժման արագության բացարձակ արժեքը /մոդուլը/ բախումից հետո:
 
Պատասխան՝  բախումից հետո գնդիկների շարժման արագության բացարձակ արժեքը   մ/վ  է:

images (9).jpg