Մոտոցիկլիստը սկսում է շարժվել 1.5 մ/վ² արագացմամբ:
Հաշվի՛ ր , թե որքա՞ն կլինի մոտոցիկլիստի արագությունը շարժումը սկսելուց 13 վ հետո:
 
Պատասխան՝ մոտոցիկլիստի արագությունը շարժումը սկսելուց 13 վ հետո հավասար կլինի  մ/վ:
 
images457.jpg