Ստորև բերված  ցուցակից ընտրի՛ր նախադասության ճիշտ շարունակությունը: Կարելի է նշել մեկից ավել պատասխան:
 
Հավասարաչափ դանդաղող շարժում է կոչվում այն շարժումը,
 
 
 
815 - Copy.jpg