Տրված գրաֆիկի միջոցով  որոշի՛ր գնդի  տատանման պարբերությունը, հաճախությունը, լայնույթը և անցած ճանապարհը 75 վ-ի ընթացքում:
 
Հաճախությունը ներկայացրու՛ սովորական կոտորակի տեսքով (օրինակ՝ 1/2, 1/8 և այլն):

Պատասխան՝
 
1. տատանման պարբերությունը   վ
 
2. տատանման հաճախությունը   Հց
 
3. տատանման լայնույթը   մ
 
4. գնդի անցած ճանապարհը  մ

 
скачанные файлы (3) - Copy.jpg