Երկար թելից կախված գնդիկը շեղեցին հավասարակշռության դիրքից այնպես, որ նրա բարձրությունը սենյակի հատակի մակերևույթից մեծացավ 0.2 սմ ով: Գտի՛ր գնդիկի արագությունը  հավասարակշռության դիրքով անցնելիս՝ այն բաց թողնելուց հետո:
 
Ընդունել g10մվ2

 
Պատասխան՝  մ/վ:

images (4) - Copy.png